XXV wigilijne dzieło


W pierwszą niedzielę adwentu po raz 25. Rozpoczynamy Akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  Jak co roku symbolem akcji są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych stołach. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – adwentowa akcja prowadzona przez Caritas w Polsce obchodzi w tym roku 25.rocznicę istnienia. Dla wielu polskich rodzin tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole stawianej obok nakrycia przeznaczonego dla gościa.

Celem tej akcji nie jest tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale przede wszystkim uwrażliwianie człowieka na potrzeby bliźnich.

Świeca zapalona na wigilijnym stole ma przypominać o tych, którzy spędzają święta w samotności i potrzebują – szczególnie w tym czasie – naszego gestu życzliwości i pomocy. Owocem wigilijnego dzieła jest zawsze konkretna pomoc, bowiem dochód z akcji przeznaczony jest na rzecz dzieci z ubogich rodzin.Ofiary składane za świece częściowo pozostają w parafiach – tu przeznaczane są na pomoc dzieciom, według lokalnych potrzeb: na organizację ferii zimowych, wakacji, dożywianie w szkołach, wspomaganie świetlic dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym. Pozostałe pieniądze przekazywane są do centrali Caritas, która organizuje i dofinansowuje wypoczynek letni dzieci z rodzin ubogich.

Ponadto 10 groszy z każdej świecy Caritas przekazuje na projekty pomocy dzieciom realizowane poza granicami naszego kraju. Do tej pory pomoc została przekazana na projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie.

Nabywając świecę wigilijną pamiętajmy, że jest ona znakiem naszej gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do zakupu świec i dzielenia się w ten sposób dobrem.