24 niedziela zwykła, rok c

Wysłuchajmy słowa Bożego, które piętnuje niesprawiedliwość i wzywa do prawdziwej miłości bliźniego. Bóg nam wszystko powierzył, a dzisiaj powierza nam swoje słowo; przyjmijmy je i wprowadzajmy w czyn.