XXV wigilijne dzieło


W pierwszą niedzielę adwentu po raz 25. Rozpoczynamy Akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  Jak co roku symbolem akcji są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych stołach. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – adwentowa akcja prowadzona przez Caritas w Polsce obchodzi w tym roku 25.rocznicę istnienia. Dla wielu polskich rodzin tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole stawianej obok nakrycia przeznaczonego dla gościa.

Celem tej akcji nie jest tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale przede wszystkim uwrażliwianie człowieka na potrzeby bliźnich.

Świeca zapalona na wigilijnym stole ma przypominać o tych, którzy spędzają święta w samotności i potrzebują – szczególnie w tym czasie – naszego gestu życzliwości i pomocy. Owocem wigilijnego dzieła jest zawsze konkretna pomoc, bowiem dochód z akcji przeznaczony jest na rzecz dzieci z ubogich rodzin.Ofiary składane za świece częściowo pozostają w parafiach – tu przeznaczane są na pomoc dzieciom, według lokalnych potrzeb: na organizację ferii zimowych, wakacji, dożywianie w szkołach, wspomaganie świetlic dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym. Pozostałe pieniądze przekazywane są do centrali Caritas, która organizuje i dofinansowuje wypoczynek letni dzieci z rodzin ubogich.

Ponadto 10 groszy z każdej świecy Caritas przekazuje na projekty pomocy dzieciom realizowane poza granicami naszego kraju. Do tej pory pomoc została przekazana na projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie.

Nabywając świecę wigilijną pamiętajmy, że jest ona znakiem naszej gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do zakupu świec i dzielenia się w ten sposób dobrem.


nowy rok duszpasterski


 

Program duszpasterski na nowy rok liturgiczny: „W mocy Bożego Ducha”

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Nowy rok duszpasterski rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

Celem programu duszpasterskiego od I niedzieli Adwentu br. będzie rozwijanie problematyki misji i apostolatu (świadectwa słowem i czynem) osób ochrzczonych i bierzmowanych. Konkretne postawy chrześcijańskiego zaangażowania są zawsze kształtowane „W mocy Bożego Ducha”, a symbolicznym przedstawieniem tak rozumianego uczestnictwa w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są „języki jakby z ognia” (Dz 2,3).


 

2 NIEDZIELA ADWENTU ROK COtwórzmy teraz Księgę Pisma Świętego, poprzez którą sam Bóg do nas mówić będzie. W pierwszym czytaniu prorok Baruch zachęca nas do radosnego oczekiwania na przyjście Pana, dla którego mamy przygotować drogę i wyprostować wszystkie ścieżki dla Niego.

W drugim czytaniu dowiemy się, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Zbawienie proponowane przez Stwórcę jest owocem sprawiedliwości, które zostanie nam dane w czasie sądu wtedy kiedy Chrystus przyjdzie w swej chwale.

Jan Chrzciciel na kartach Ewangelii według świętego Marka wzywa każdego człowieka do nawrócenia i poprawy życia, bo nadejście tak długo Oczekiwanego jest już bliskie.


EWANGELIA DLA DZIECI