+ Czesław SIWIŃSKI

  • od Roksany i Konrada Klepadło: 30.12.2018 r., godz. 11.00
    oraz od Dariusza i Doroty Głowskich z rodziną

  • od Bałażyków i Olczaków: 25.12.2018 r., godz. 11.00

  • od Bożeny i Mieczysława Bartkowiaków z dziećmi i ich rodzinami: 27.04.2019 r., godz. 18.00