29 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

Każdy z nas jest powołany przez Boga do świętości. Bóg pragnie, abyśmy z ufnością przybliżyli się do Chrystusa, od którego możemy otrzymać łaskę przebaczenia i miłosierdzia.

Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa – Najwyższego Kapłana i Sługę, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie” za innych. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które wzywają nas do bezinteresownej służby naszym siostrom i braciom.