+ Halina MICHALAK

 • Od Jadwigi i Henryka Sikorskich: 16.06.2019, godz.11.00

 • Od Łucji Dekowskiej z rodziną: 11.05.2019, godz.18.00

 • Od Wandy i Stanisława Głowskich z rodziną: 28.04.2019, godz.11.00

 • Od Doroty i Dariusza Głowskich z rodziną: 03.05.2019, godz.11.00

 • Od Rogalińskich z Kaczanowa: 19.05.2019, godz.09.00

 • Od Ewy i Lecha Rogowiczów z rodziną z Neryngowa: 08.06.2019, godz.18.00

 • Od rodzin Gotowskich, Jakubowskich i Witczaków: 22.06.2019, godz.18.00

 • Od Ireny Siwińskiej z rodziną: 08.05.2019, godz.18.00

 • Od Janiny Bałażyk, Agnieszki Olczak, Daniela i Zosi:  27.07.2019, godz. 18.00

 • Od rodziny Chyblewskich ze Stawu 1: 22.05.2019, godz. 18.00

 • Od rodziny Grajek ze Skarboszewa: 05.06.2019, godz. 18.00

 • Od rodziny Lewandowiczów z rodziną: 10.08.2019, godz. 18.00

 • Od sąsiadów, państwa Szubów z rodziną:  01.09.2019, godz. 09.00

 • Od kuzynostwa z Żerkowa: 17.07.2019, godz. 18.00

 • Od rodziny Grajek z Nowej Wsi Królewskiej:  16.10.2019, godz. 17.00

 • Od wuja Wojtka:  09.10.2019, godz. 17.00

 • Od Elżbiety Stachnik z rodziną: 28.06.2019, godz. 18.00

 • Od Aleksandry Kowalskiej z rodziną:  28.07.2019, godz. 11.00

 • Od sąsiadów Matuszaków:  22.12.2019, godz. 11.00

 • Od Marii Szumigała z rodziną: 12.06.2019, godz. 18.00

 • Od siostrzenicy Grażyny i Romana Olejniczaków z całą rodziną oraz od Halinki i Tadeusza Kaczmarczyków z Bydgoszczy z rodziną:  15.05.2019, godz. 18.00

 • Od Alicji i Henryka Zarembów ze Zdziechowy:  04.08.2019, godz. 11.00

 • Od Ireny i Mariana Lepczyków z Nowej Wsi Królewskiej: 13.10.2019, godz. 11.00

 • Od Joanny Gotowskiej i rodziny Zawodnych:  30.10.2019, godz. 17.00

 • Od rodziny Borowczyków oraz Fiksów:  06.12.2019, godz. 17.00

 • Od Kazimiery, Zofii i Henryka Głowskich:  16.11.2019, godz. 17.00

 • Od Pawła Bączkiewicza z rodziną:  28.12.2019, godz. 17.00

 • Od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną:  06.11.2019, godz. 17.00

 • Od Andrzeja Grajka i rodziny Wojtkowiaków:  27.10.2019, godz. 09.00

 • Od rodziny Miczyńskich i Woźniaków:  27.11.2019, godz. 17.00

 • Od sąsiadów Maleszków i Urbaniaków:  04.01.2020, godz. 17.00

 • Od rodziny Wilczewskich z Graboszewa: 18.09.2019, godz. 18.00