+ Halina MICHALAK

 • Od wnuczki Małgorzaty z synem: .02.2019, godz.11.00

 • Od Jadwigi i Henryka Sikorskich: 03.03.2019, godz.11.00

 • Od Marii Adamczyk i rodziny Adamczyków: 10.03.2019, godz.09.00

 • Od rodziny Miliszewskich: 23.03.2019, godz.17.00

 • Od Zofii Koralewskiej: 31.03.2019, godz.09.00

 • Od Łucji Dekowskiej z rodziną: 14.04.2019, godz.09.00

 • Od Małgorzaty i Bronisława Bartkowiaków: 03.04.2019, godz.18.00

 • Od Wandy i Stanisława Głowskich z rodziną: 28.04.2019, godz.11.00

 • Od Doroty i Dariusza Głowskich z rodziną: 03.05.2019, godz.11.00

 • Od Alicji i Zdzisława Nowakowskich z rodziną z Poznania: 11.05.2019, godz.18.00

 • Od Rogalińskich z Kaczanowa: 19.05.2019, godz.09.00

 • Od Ewy i Lecha Rogowiczów z rodziną z Neryngowa: 08.06.2019, godz.18.00

 • Od rodzin Gotowskich, Jakubowskich i Witczaków: 22.06.2019, godz.18.00

 • Od rodziny Tomaszewskich: 06.03.2019, godz.17.00

 • Od Ireny Siwińskiej z rodziną: 08.05.2019, godz.18.00

 • Od Janiny Bałażyk, Agnieszki Olczak, Daniela i Zosi

 • Od rodziny Chyblewskich ze Stawu 1

 • Od rodziny Grajek ze Skarboszewa

 • Od rodziny Lewandowiczów z rodziną

 • Od sąsiadów, państwa Szubów z rodziną

 • Od kuzynostwa z Żerkowa

 • Od rodziny Grajek z Nowej Wsi Królewskiej

 • Od wuja Wojtka

 • Od Elżbiety Stachnik z rodziną

 • Od Aleksandry Kowalskiej z rodziną

 • Od sąsiadów Matuszaków

 • Od Marii Szumigała z rodziną

 • Od siostrzenicy Grażyny i Romana Olejniczaków z całą rodziną oraz od Halinki i Tadeusza Kaczmarczyków z Bydgoszczy z rodziną

 • Od Alicji i Henryka Zarembów ze Zdziechowy

 • Od Ireny i Mariana Lepczyków z Nowej Wsi Królewskiej

 • Od Joanny Gotowskiej i rodziny Zawodnych

 • Od rodziny Borowczyków oraz Fiksów

 • Od Kazimiery, Zofii i Henryka Głowskich

 • Od Pawła Bączkiewicza z rodziną

 • Od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną

 • Od Andrzeja Grajka i rodziny Wojtkowiaków

 • Od rodziny Miczyńskich i Woźniaków

 • Od sąsiadów Maleszków i Urbaniaków

 • Od rodziny Wilczewskich z Graboszewa