+ Halina MICHALAK

 • Od sąsiadów, państwa Szubów z rodziną:  01.09.2019, godz. 09.00

 • Od rodziny Grajek z Nowej Wsi Królewskiej:  16.10.2019, godz. 17.00

 • Od wuja Wojtka:  09.10.2019, godz. 17.00

 • Od sąsiadów Matuszaków:  22.12.2019, godz. 11.00

 • Od Ireny i Mariana Lepczyków z Nowej Wsi Królewskiej: 13.10.2019, godz. 11.00

 • Od Joanny Gotowskiej i rodziny Zawodnych:  30.10.2019, godz. 17.00

 • Od rodziny Borowczyków oraz Fiksów:  06.12.2019, godz. 17.00

 • Od Kazimiery, Zofii i Henryka Głowskich:  16.11.2019, godz. 17.00

 • Od Pawła Bączkiewicza z rodziną:  28.12.2019, godz. 17.00

 • Od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną:  06.11.2019, godz. 17.00

 • Od Andrzeja Grajka i rodziny Wojtkowiaków:  27.10.2019, godz. 09.00

 • Od rodziny Miczyńskich i Woźniaków:  27.11.2019, godz. 17.00

 • Od sąsiadów Maleszków i Urbaniaków:  04.01.2020, godz. 17.00

 • Od rodziny Wilczewskich z Graboszewa: 18.09.2019, godz. 18.00