+ Helena GRĘPKA

  • od rodziny Kołodzińskich, Siwińskich i Cieślaków: 05.12.2018 r. godz. 17.00

  • od rodziny Michalaków, Gotowskich, Kaźmierczaków i Stachników: 17.12. 2018 r., godz. 17.00

  • od Stanisława i rodziny Wysockich: 08.11.2018 r., godz. 17.00

  • od Bogumiły Kopczyńskiej z rodziną: 22.10.2018 r., godz. 17.00

  • od Janiny Bałażyk i Agnieszki Olczak z Danielem i Zosią: 23.12.2018 r.,           godz. 09.00

  • od Zofii i Henryka Grępków: 22.11.2018 r., godz. 17.00

od Staniszewskich i Sikorskich
od rodziny Dębowskich
od sąsiadów Machińskich
od sąsiadów Szymańskich
od rodziny Andrzejewskich
od rodziny Chrzumnickich

powyższe intencje zostaną odprawione w 2019 roku