+ Janina KOZŁOWSKA

  • Od Stefana i Anny Jędraszaków z rodziną: 23.10.2019 r., godz. 17.00

  • Od chrześniaka Dariusza z rodziną: 02.11.2019 r., godz. 10.00

  • Od kuzyna Władysława z rodziną: 14.09.2019 r., godz. 18.00

  • Od Fabiana, Krystiana, Adriana i Estery z mamą: 03.10.2019 r., godz. 17.00

  • Od Katarzyny i Przemysława oraz Łukasza z Kaczanowa: 11.09.2019 r., godz. 18.00

  • Od Ireny Lepczyńskiej z mężem i dziećmi oraz Mirosławy Przybylskiej z mężem i dziećmi oraz Bożeny: 25.08.2019 r., godz. 09.00