+ Zdzisław WRÓBLEWSKI

  • Od mamy i siostry Aliny z mężem: 20.06.2019 r., godz. 08.00

  • Od Marii Grzeszczyk oraz rodziny Filipowskich i Karbowiaków

  • Od sąsiadów , rodziny Grześkowiaków

  • Od rodziny Korczów

  • Od Janiny Bałażyk, Agnieszki Olczak, Daniela i Zosi

  • Od Józefa Kubiaczyka

  • Od Barbary Kubiaczyk z rodziną

  • Od kuzynki Jolanty z mężem; chrześniaczki Magdaleny z rodziną; Adama z rodziną; kuzyna Piotra z żoną

  • Od rodziny Andrzejewskich z Kaczanowa