Światowy Dzień Trędowatych 2021

W niedzielę 31 stycznia 2021 r. przypada 68. Światowy Dzień Trędowatych. Ostatnia niedziela miesiąca stycznia od wielu lat jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.

Inicjatorem Światowego Dnia Trędowatych jest francuski filozof, podróżnik i misjonarz Sługa Boży Raoul Follereau (1903-1977). Jest on obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia (w Indiach 30 stycznia w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego) w około 150 krajach na świecie.

Trąd to znana od najdawniejszych czasów choroba zakaźna atakująca skórę i system nerwowy człowieka. Trędowaty pokrywa się ranami, które nie goją się, przeciwnie, doprowadzają do gnicia całych partii ciała – utraty kończyn czy części twarzy. Od blisko czterziestu lat (od 1982 roku) medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena.

Dzięki skutecznej terapii antybiotykowej, prowadzonej m.in. w ośrodkach i szpitalach wspieranych przez Fundacje Follereau, kilkanaście milionów ludzi odzyskało zdrowie. Niestety w krajach misyjnych notuje się każdego roku blisko ćwierć miliona nowych zachorowań, a nawet wyleczeni trędowaci ze względu na straszliwe okaleczenia bywają odrzuceni przez rodzinę i niezdolni do samodzielnej egzystencji. Mieszkają oni często w misyjnych ośrodkach pomocy, gdzie wspólnie żyją i pracują.

Fundacja Polska Raoula Follereau jest jedną z wielu działających na całym Świecie instytucji niosących pomoc chorym na trąd, cierpiącym z powodu ubóstwa, głodu i analfabetyzmu. Jest zrzeszona w Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau (UIARF). Nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się wyłącznie z indywidualnych ofiar.

Zachęcamy do wspólnej w intencjach chorych na trąd oraz za osoby im posługujące. Zachęcamy również do pomocy materialnej.

24 stycznia: Dzień Solidarności z Chorwacją

W związku z Dniem Solidarności z Chorwacją, ustanowionym 24 stycznia b.r., przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcił do wsparcia modlitewnego i finansowego poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w tym kraju.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów.

„W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Jako Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – przekazaliśmy już 100 tys. złotych, jednak potrzeby są zdecydowanie większe” – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Poza udziałem w zbiórkach na poszkodowanych przed kościołami, datki można również wpłacać na konto Caritas Polska: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem CHORWACJA.

BP KEP

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Hasło tygodnia: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Przyjmując wybranie
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
Dzień 3: Formując jedno ciało
Dzień 4: Modląc się wspólnie
Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
Dzień 6: Przyjmując innych
Dzień 7: Wzrastając w jedności
Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

dokumenty_2021

2 Niedziela zwykła, rok B_17/01/21

Wstęp do liturgii

Miłosierdzie Boże, to miłość, która jest bezinteresowna i żaden człowiek nie potrafi fizycznie, ani matematycznie podać wagi tej miłości. Ona jest niezgłębiona i niepojęta przez żaden ludzki umysł.

Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, ale i całego świata.

Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Niech ta Ofiara, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością z naszej strony.

Za brak miłości w naszym życiu do Boga i człowieka przeprośmy teraz Stworzyciela, abyśmy z czystymi sercami mogli złożyć tę Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.

Wstęp do liturgii słowa

Przyjmując słowo Boże, jednocześnie przyjmujemy miłość Stwórcy. Miłość Boża uzdrawia i oczyszcza z grzechu tego, który z wiarą przyjmie Jego słowo. W słowie Bożym możemy odkryć źródło nie tylko miłości, ale i Bożego miłosierdzia, które tak bardzo potrzebne jest dzisiaj nam i całemu światu.

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdę, że misja Jezusa została dopełniona. W Ewangelii wg św. Jana usłyszymy posłanie przez Jezusa uczniów, którzy mają kontynuować dalej misję Zbawiciela. Mają tak, jak Jezus głosić życie, miłość i miłosierdzie. Mają związywać i rozwiązywać ludzkie sumienia i ukierunkowywać je na Boga.

Przyjmijmy z wiarą słowo Boga, które daje życie.

Kolędowanie rodzinne w kościele_A.D.2021

Drodzy Parafianie! W tym roku ze względu na trwającą pandemię nie odbędą się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Dlatego, zapraszam na wspólną, kolędową, modlitwę. W Waszej intencji będę sprawował Mszę św.. Będziemy prosili dobrego Boga o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla każdego z Was i Waszych rodzin. Poniżej został zamieszczony plan sprawowanych Mszy Św..


Czwartek – 21 stycznia 2021 r. – godz. 18.00

Ul. Kaliska od nr 31 – 83 ( numery nieparzyste)


Piątek – 22 stycznia 2021 r. – godz. 18.00

Ul. Kaliska od nr 85 – 107 ( numery nieparzyste )


Niedziela – 24 stycznia 2021 r. – godz. 15.00

Ul. Kaliska od nr 2 – 32 ( numery parzyste)


Poniedziałek – 25 stycznia 2021 r. – godz. 18.00

Ul. Kaliska od nr 34 – 80 ( numery parzyste )


Wtorek – 26 stycznia 2021 r. – godz. 18.00

Ul. Kaliska od nr 84 – 108C ( numery parzyste )


Czwartek – 28 stycznia 2021 r. – godz. 18.00

Ul. Kaliska od nr 110 – 126 ( numery parzyste )


P.s. Jeśli nie możecie przyjść w terminie dla waszej ulicy to wybierzcie inny, dogodny dla Was termin Mszy św. kolędowej. Serdecznie zapraszamy!.