Przypomnienie

Przypomnienie z Wydziału Duszpasterskiego A.G.

W związku z napływającymi informacjami, że nie są przestrzegane przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa przez wiernych, uprzejmie przypominamy o nakazie używania maseczek w czasie sprawowania liturgii w kościele, a poza nim, gdy nie można zachować dystansu społecznego.

Oczywiście nakaz ten nie dotyczy osób, które mogą być zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 

Pielgrzymka na Jasną Górę

PPAG w czasie pandemii

Komunikat w sprawie pieszego pielgrzymowania z Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę w czasie pandemii

1. 14 maja 2020 r. na Jasnej Górze odbyło się spotkanie dyrektorów pielgrzymek diecezjalnych z przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski, krajowym koordynatorem pielgrzymek, paulinami i przedstawicielami służb państwowych.

Pielgrzymki piesze, zwłaszcza na Jasną Górę, odbywały się nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii, zawsze miały i mają wymiar pokutny. Ta forma pobożności wpisuje się zatem również w trwającą modlitwę Kościoła o ustanie pandemii.

Obecna sytuacja wymusza konieczność wielu zmian organizacyjnych i dostosowania się do wytycznych reżimu sanitarnego, ale mimo to organizacja pielgrzymek na dzień dzisiejszy jest nadal możliwa. Będzie to w formie bardzo okrojonej czy wręcz symbolicznej, tak by zapewnić warunki pełnego bezpieczeństwa. Oczywiście ostateczne decyzje będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

2. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę odbędzie się, natomiast w zupełnie innej niż dotychczas formie.

Wszyscy pragnący wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce będą mogli zapisać się tradycyjnie do wybranej przez siebie grupy promienistej czy kolorowej. Po uiszczeniu opłaty otrzymają symboliczny pakiet pielgrzyma. Za pomocą strony internetowej będą mogli śledzić poszczególne etapy drogi, a także otrzymywać materiały formacyjne. Każdego dnia w wybranych uprzednio kościołach naszej archidiecezji o godzinie 20.00 sprawowana będzie dla nich Eucharystia oraz Apel Jasnogórski.

Na szlak wyruszy tylko jedna grupa składająca się z pełnoletnich reprezentantów poszczególnych grup. Dbając o bezpieczeństwo pielgrzymów, każdego dnia pielgrzymki wędrować będą pątnicy innych grup (dwóch przewodników oraz po trzech przedstawicieli danej grupy). Wybór delegacji grupy leży po stronie przewodnika, natomiast etapy trasy zostały przydzielone grupie w drodze losowania.

Pielgrzymka wyruszy z Gniezna 29 lipca trasą grup kolorowych. Rozpocznie się Mszą Świętą sprawowaną w katedrze o godz. 8.00. Do wspólnej modlitwy u grobu i relikwii św. Wojciecha zaproszeni są przewodnicy i przedstawiciele wszystkich grup promienistych i kolorowych.

3. Wejście na Jasną Górę odbędzie się 6 sierpnia. Ostatni etap pielgrzymki przejdziemy we wspólnocie przedstawicieli wszystkich grup. Liczba pątników uzależniona będzie od liczby osób mogących wejść do Kaplicy Matki Bożej, gdzie o godz. 13.30 sprawowana będzie Eucharystia na zakończenie pielgrzymki. Bezpośrednio przed Mszą Świętą nastąpi złożenie pielgrzymkowego krzyża i wejście przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Na Jasnej Górze do pielgrzymów pieszych dołączą także przedstawiciele pielgrzymek grup rowerowych.

XIV Niedziela Zwykła 05/07/20

Prorok Zachariasz zapowiada przyjście Chrystusa, który obejmie władzę nad światem jako król pokoju, pokorny i cichy. Królestwo Chrystusa rzeczywiście obejmuje ludzi pokornych i cichych, którzy potrafią poznać tajemnicę Boga i znaleźć ukojenie w zjednoczeniu z tą tajemnica. Człowiek może zwyciężać zło tylko przez łączność z Chrystusem przy pomocy Ducha Świętego, który mieszka w każdym chrześcijaninie.

14 niedziela zwykła, rok A i tydzień