Rodzinne kolędowanie 2022 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi formy tegorocznej kolędy Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie informuje:

Zaleca się zachowanie formy zeszłorocznej polegającej na zapraszaniu wiernych z danych ulic na modlitwę do kościoła. Można także udać się z wizytą kolędową do osób, które o to same poproszą lub zgłoszą chęć przyjęcia kolędy. Nie można jednak organizować kolędy tak, jak to miało miejsce przed pandemią.
Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń uprasza się o zachowywanie przepisanych prawem środków ostrożności.
ks. Jakub Dębiec
przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie


Ważne!!!. W związku z tym, że kolejny rok nie ma tradycyjnej wizyty duszpasterskiej prosimy, aby nowi mieszkańcy naszej parafii dopełnili obowiązku zgłoszenia swego pobytu w biurze parafialnym. Wizytę taką należy umówić telefonicznie. Jest to ważne ze względu na przyszłą posługę duszpasterską i sakramentalną.

Modlitwa poświęcenia

W tym roku również, kolęda w domach naszej parafii się nie odbędzie z racji epidemii.
Natomiast będzie można poświęcić dom wodą święconą i odmówić specjalną modlitwę z całą rodziną.
W czasie spotkań kolędowych będzie wystawiona woda święcona. Przynieśmy pojemnik, aby zabrać ją ze sobą i poświęcić dom, czy oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa.

Obrzęd rozpoczyna się od wspólnego śpiewu kolędy np. „Bóg się rodzi” i znaku krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ojciec rodziny lub inna osoba pozdrawia obecnych mówiąc:

C. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Wspólna modlitwa

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Modlitwa błogosławieństwa

C. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. † Niech przebywając w domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa * niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

C. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Mieszkanie i domowników należy pokropić wodą święconą na znak, że poprzez chrzest św. jesteśmy zespoleni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.

C. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół oraz całą nasza Ojczyznę opiece Matki Bożej.
W. Pod Twoją obronę…

C. Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
W. Amen.

C. Niech nas wszystkich błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.


Modlitwa-poświęcenia, do pobrania