19 Niedziela Zwykła; 07/08/22

 

19 Niedziela Zwykła - Życie jest drogą ku Panu - Polska Parafia Londyn

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Powtórne przyjście Jezusa może być dla nas zaskoczeniem. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany. Niech słowo samego Boga, które teraz przyjmiemy do naszych serc wyda błogosławione owoce teraz i w wieczności.