Adoramus Te Christe_ misje w dekanacie Września 2

Strona główna - Adoremus Te Christe

O ADORACJI


Czym jest dziś dla nas adoracja?

Jest ratunkiem.
Adoracja jest ratunkiem dla naszych małżeństw, rodzin, parafii i dla Kościoła. Jest dla nas ocaleniem w najściślejszym i najkonkretniejszym znaczeniu tego słowa. Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób adoracja skutecznie zwycięża największych wrogów naszej duszy i naszej świętości.

Bożki tego świata
Szatan oraz świat mnożą pokusy w postaci różnego rodzaju „bożków”, które mają odwrócić naszą uwagę od Boga i sprawić, że oddamy im „pokłon”. Te rodzaje pokus zostały w Ewangelii opisane podczas kuszenia Jezusa na pustyni. Słowa, którymi Jezus zwyciężył szatana, są wezwaniem i przesłaniem także dla nas: “Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (Mt 4,10).

Adoracja prowadzi nas do uwolnienia od wszelkich bożków, ponieważ adorując, oddajemy pokłon prawdziwemu Bogu.

Hałas i zgiełk świata
Żyjemy w czasach wielkiego hałasu, który prowadzi do chaosu i zamętu. Jest to hałas bodźców, informacji, doznań oraz obrazów. Nie tylko trudno nam słyszeć Boży głos, ale coraz trudniej jest nam usłyszeć samych siebie oraz siebie nawzajem.

Adoracja prowadzi nas do odkrycia błogosławieństwa ciszy, która nie kończy się, kiedy opuszczamy kaplicę adoracji. Ta cisza zostaje w naszych sercach i kiełkuje pokojem serca, cierpliwością i radością.

Brak czasu
Nie mamy czasu dla Boga, nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu dla najbliższych, nie mamy czasu dla dzieci… Jesteśmy zagonieni. Pochłonięci sprawami tego świata. Niczym te osoby z Ewangelii, które Pan zaprosił na wspaniałą ucztę. Każda z nich znalazła powód, aby nie przyjść.

Adoracja przypomina nam, że czas jest darem i własnością Boga. Ofiarowanie Bogu konkretnego czasu adoracji w tygodniu sprawia, że cały nasz czas zaczyna być błogosławiony i uporządkowany. Kto znajduje czas dla Boga, ten znajdzie czas na wszystko. Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Adoracja przywraca naszemu życiu harmonię.

Egoizm, pycha, grzech
Jakże często egoizm, pycha lub inny grzech niszczy nasze życie duchowe, nasze rodziny czy nawet całe parafie… Adoracja to przyjście do źródła Miłości, pokory i łaski. Nie przez przypadek mówi się, że osoby, które adorują Jezusa, są pokorne. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli obcujesz z pokorą Jezusa – będziesz wzrastać w pokorze. Jeżeli w rodzinie jest pokora – takiej rodziny nic nie jest w stanie zniszczyć, ponieważ jest ona silna Bogiem..

Ostateczna walka
Trwa ostateczna walka o małżeństwo i rodzinę, o nasze parafie i cały Kościół. W tej duchowej walce zwycięży ten, komu pozwolimy działać. Adoracja jest zgodą na działanie Boga. Adorując, pozwalamy Bogu działać.

Przez adorację zwycięstwo Boga będzie mogło się objawić i wypełnić.

Adoracja jest naszym ratunkiem.


Dlaczego adorować?

Do adoracji można odnieść słowa Pana Jezusa, które są skierowane do każdego i do każdej z nas: ”Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Wydaje się, że Bóg, który zna wszystkie nasze wyzwania, trudy i cierpienia, mówi dziś te słowa ze szczególnym przynagleniem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy… ”.

W tych słowach otrzymujemy konkretną obietnicę: „… a Ja was pokrzepię”. Zostaniemy umocnieni. Nabierzemy siły. Odzyskamy nadzieję. Czyż nie tego nam właśnie trzeba?

Zacznijmy od jednej godziny w tygodniu. Trzeba to od razu powiedzieć: znajdzie się tysiąc przeciwności i wymówek, aby nie podejmować lub zrezygnować z adoracji. I warto od razu odpowiedzieć: żadna przeciwność ani wymówka nie powinna nas odłączyć od decyzji, aby adorować Jezusa – regularnie i wytrwale. Nie powinna odłączać nas również od uczestnictwa we Mszy Świętej, która jest z adoracją ściśle powiązana.

Powiedzmy sobie szczerze – każdy z nas z osobna i razem jako Kościół: potrzebujemy adorować Jezusa!

Jeśli chcemy nieść światu Jezusa w tych czasach zamętu i ciemności – potrzebujemy adorować Jezusa!


Adoracja uzdalnia nas do głoszenia Dobrej Nowiny

Niech wzorem będzie dla nas Najświętsza Maryja Panna, która przez adorację Jezusa stała się Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Pod przewodnictwem Matki Bożej, możemy stawać się apostołami adoracji, aby miłość Jezusa dotarła do wszystkich, którzy są jej spragnieni.

Być apostołami adoracji to znaczy sprawiać, że Jezus będzie bardziej znany i kochany (św. Tereska mawiała: Moją jedyną ambicją jest czynić Jezusa znanym i kochanym).

Być apostołami adoracji to znaczy przyczynić się do tego, że wiele osób zacznie głębiej przeżywać Eucharystię (ile to przyniesie owoców!).

Być apostołami adoracji to znaczy sprawiać, że wiele małżeństw oraz rodzin zostanie uratowanych, odbudowanych i wzmocnionych.

Być apostołami adoracji to najwznioślejsza służba na ziemi. To sprowadzenie nieba na ziemię, ponieważ wpatrywanie się w Boga jest w niebie największą radością świętych.


Tworzenie kaplic adoracji

Szczególnie owocnym i potrzebnym dziś rodzajem apostolatu adoracji jest tworzenie kaplic nieustannej adoracji.

Taka kaplica jest darem, ratunkiem i źródłem niezliczonych łask. Zostańmy apostołami adoracji Najświętszego Sakramentu!


KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI WE WRZEŚNI


ADORAMUS TE NA YOUTUBIE

Jezus