Z ostatniej chwili

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu się dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W związku z takim zarządzeniem, bardzo proszę, aby na Mszę św. przybyła delegacja z rodziny zamawiającej intencję w liczbie co najwyżej 5 osób. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie poniesieniem odpowiedzialności.

Bardzo proszę o uszanowanie nowych, zaostrzonych norm, które zostały wprowadzone.

Proboszcz