+ Adam WASILEWSKI

  • Od rodziny Szafrańskich: 02.02.2022r., godz.17.00

  • Od sąsiadów Wojciechowskich i Kruków: 20.02.2022r., godz.11.00

  • Od Jarosława Wojciechowskiego z żoną i córkami: 20.03.2022r., godz.11.00

  • Od sąsiadów: Urbaniaków, Maleszków i Jackowskich: 13.04.2022r., godz.18.00

  • Od rodziny Tyrakowskich i Wilińskich z Pyzdr: 24.04.2022r., godz.09.00

  • Od Krzewińskich: 22.05.2022r., godz.11.00

  • Od rodziny Janiaków i Szymańskich z Kruszyn: 12.06.2022r., godz.11.00