+ Anna Barbara PASTERNAK

  • Od syna Janusza z żoną i dziećmi: 26.12.2020 r., godz. 11.00

  • Od Magdy, Mikołaja i Piotra: 18.12.2020 r., godz. 17.00

  • Od rodziny Depczyńskich z Ul. Gospodarskiej: 30.12.2020 r., godz. 17.00

  • Od Marioli, Krystyny i Andrzeja: 02.01.2021 r., godz. 17.00

  • Od rodziny Maików: 23.01.2021 r., godz. 09.00

  • Od kuzyna Janka Maika ze Swarzędza z rodziną: 05.02.2021 r., godz. 17.00