+ Anna Barbara PASTERNAK

 • Od syna Janusza z żoną i dziećmi: 26.12.2020 r., godz. 11.00

 • Od Bolesławy Samelak z rodziną: 07.10.2020 r., godz. 17.00

 • Od rodziny Sikorskich z Czechowa: 23.10.2020 r., godz. 17.00

 • Od Teresy Kleszczyńskiej: 02.11.2020 r., godz. 17.00

 • Od Reginy i Ryszarda Bobrowskich: 13.11.2020 r., godz. 17.00

 • Od rodziny Bartkowiaków i Antkowiaków: 27.11.2020 r., godz. 17.00

 • Od Magdy, Mikołaja i Piotra: 18.12.2020 r., godz. 17.00

 • Od rodziny Depczyńskich z Ul. Gospodarskiej: 30.12.2020 r., godz. 17.00

 • Od Marioli, Krystyny i Andrzeja: 02.01.2021 r., godz. 17.00

 • Od rodziny Maików: 23.01.2021 r., godz. 09.00

 • Od kuzyna Janka Maika ze Swarzędza z rodziną: 05.02.2021 r., godz. 17.00