Pogrzeb: ś.p. Bolesławy SAMELAK

Zmarła ś.p. Bolesława SAMELAK. Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w Niedzielę, 29 listopada b.r. o godz.13.00, w naszym kościele. Po Mszy św. ciąg dalszy ceremonii pogrzebowej na cmentarzu parafialnym. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie. Amen.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w rygorze sanitarnym.

świeca miłosierdzia na stół wigilijny_2020

W związku z sytuacją epidemiczną w której jesteśmy, myśląc o świętach Bożego Narodzenia, a także naszych podopiecznych, którym regularnie pomagamy ze środków corocznie zbieranych w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom gorąco zachęcamy do nabywania świec Caritas.

Dyrektor Caritas A.G.

Nowy Rok Duszpasterski_20/21

Program duszpasterski 2020/21: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

– Program na pierwszy rok (przeżywany obecnie) trzyletniego cyklu był zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary – wyjaśnia abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, która jest odpowiedzialna za przygotowanie programu.

W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii, stąd właśnie hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – dodaje. – Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej – wyjaśnia.

Wielkie znaczenie – jak podkreśla – będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej.

“Kościół w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby we Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego” – podsumowuje metropolita katowicki.

Abp Skworc pytany o inspiracje dotyczące programu wskazuje na nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza na jego adhortację apostolską „Sacramentum caritatis”, z której przejęto metodologię oraz klucz tematyczny dla aktualnego programu. Przypomina też słynny list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Zauważa, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako “Dnia Pańskiego”, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

W ostatnich dniach nadałem Instytutu Gość Media ukazały się materiały dotyczące programu duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, w formie czterech odrębnych książeczek, o ciekawej, dopracowanej formie graficznej.

„Zeszyt teologiczno-pastoralny” zawiera dobrze opracowany schemat programu duszpasterskiego oraz liczne opracowania teologiczne dotyczące Eucharystii i jej przeżywania we wspólnocie Kościoła. „Zeszyt liturgiczny” zawiera propozycje różnych nabożeństw, adoracji oraz komentarzy liturgicznych. „Zeszyt homiletyczny” zawiera propozycje homilii poświęconych Eucharystii na cały rok liturgiczny. ”Zeszyt katechetyczny” skoncentrowany jest na katechezach głownie dla dorosłych, m.in. członków parafialnych rad duszpasterskich. Osobne miejsce zajmują w nim katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych.

Cykl ten wieńczy „Zeszyt maryjny” prezentujący homilie na święta i uroczystości maryjne, ale skoncentrowane wokół wątku eucharystycznego, jak i konferencje maryjne na pierwsze soboty każdego miesiąca. Są też rozważania różańcowe opracowane w związku ze zbliżającą się beatyfikacją, jako „Różaniec z kard. Stefanem Wyszyńskim”.

Zeszyty z programem duszpasterskim otrzymają jutro wszyscy polscy biskupi zgromadzeni na 386. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Tak jak w poprzednich latach, otrzymają je też wszystkie parafie w Polsce.

Przy powstawaniu programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce zaangażowane są teologiczne środowiska naukowe KUL, warszawskiego UKSW, krakowskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i inne. Prace wspierane są także przez instytucje zajmujące się popularyzowaniem liturgii (m.in. Dominikański Ośrodek Liturgiczny). Ważną grupą uczestniczącą w kształtowaniu programu są też dyrektorzy wydziałów duszpasterskich poszczególnych diecezji.

Adwent 2020

Adwent 2020
Adwent (łac. advenio – przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas na duchowe przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a także czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli, która wypada najbliżej 30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni (4 niedziele) aż do zmierzchu 24 grudnia.

Kiedy zaczyna się Adwent?
W 2020 roku Adwent rozpocznie się 29 listopada, a zakończy 24 grudnia i będzie trwał 25 dni.

Ile trwa Adwent?
Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczny. Adwent pojawił się dopiero po ustaleniu stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego, co miało miejsce w Rzymie w połowie IV wieku. Data Uroczystości Bożego Narodzenia została wyznaczona na 25 grudnia czyli na dzień przesilenia zimowego. W kalendarzu rzymskim obchodzono wówczas dzień narodzin Słońca Niezwyciężonego (Sol invictus). Wcześniej między 17 a 23 grudnia w starożytnym Rzymie obchodzono Saturnalia, które były czasem radosnego świętowania i pojednania ponieważ świętowali zarówno wolni Rzymianie jak i niewolnicy. Obecnie ten tydzień jest drugim okresem adwentu, który dla chrześcijan jest okresem bezpośredniego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia.

Liturgia Kościoła dzieli Adwent na dwie części. Pierwsza część trwa od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie, a druga część trwa od 17 grudnia do 24 grudnia. Pierwsza część Adwentu ma na celu przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa u końca czasów, natomiast druga część jest bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości Bożego Narodzenia.

Symbole i zwyczaje Adwentowe
Z okresem Adwentu związane są różne symbole i zwyczaje. Wieniec adwentowy zrobiony jest z gałązek drzewa iglastego, najczęściej ze świerku i sosny. W kolistym wieńcu umieszcza się 4 świece. Każda ze świec symbolizuje kolejną niedzielę Adwentu i jest tego dnia podczas wspólnej modlitwy lub posiłku zapalana. Pomysł na wieńce adwentowe pojawił się w Niemczech ok. 1830 roku. Innym przykładem tradycji zaczerpniętej od niemieckich luteran z tego okresu jest kalendarz adwentowy. Służył on do odliczania dni od pierwszego dnia Adwentu aż do Wigilii Bożego Narodzenia. Przykładem naszych lokalnych zwyczajów związanych z okresem Adwentu jest gra na ligawkach. Ligawka to wygięty łukowato, wykonany z drewna instrument w formie rogu o długości około 1 metra. Grane na nim smętne melodie przed wschodem słońca mają przypominać ludziom o nieuchronnym nadejściu końca świata i obwieszczają nadejście Syna Bożego. Zwyczaj ten ma związek z Roratami czyli mszą roratną. Jest to pierwsza msza w okresie adwentu celebrowana o wschodzie słońca. Jednak coraz częściej żeby umożliwić dzieciom udział w mszy Roraty są przenoszone na wieczór, albo późne popołudnie. Podczas Rorat, które są mszą wotywną dla Najświętszej Maryi Panny, zapala się dodatkową świecę – roratkę, która symbolizuje obecność czuwającej Maryi.

prośba i przypomnienie

Można wpłacać ofiary na rzecz parafii przez panel płatniczy albo na podane niżej konto. “Bóg zapłać”!.

PKO BP nr konta: 12 1020 4115 0000 9102 0172 8641

Przypominam też o: przestrzeganiu regulaminu cmentarza, o prolongatach za groby na naszym cmentarzu ( z roku 2000 i starsze).