Bierzmowanie


Ważne! Nasze spotkania i dalsze przygotowanie będziemy kontynuowali od miesiąca września.


Informuję, że jeśli kandydat jest ochrzczony w innej parafii, bądź mieszka w innej parafii należy przedstawić osobie przygotowującej:


metrykę chrztu kandydata

zgodę proboszcza parafii,  z której kandydat pochodzi