Bierzmowanie 2020


Informuję, że jeśli kandydat jest ochrzczony w innej parafii, bądź mieszka w innej parafii należy przedstawić osobie przygotowującej – pani katechetce 


  1. metrykę chrztu kandydata
  2. zgodę proboszcza parafii,  z której kandydat pochodzi