Bierzmowanie


Informuję, że jeśli kandydat jest ochrzczony w innej parafii, bądź mieszka w innej parafii należy przedstawić osobie przygotowującej:


metrykę chrztu kandydata

zgodę proboszcza parafii,  z której kandydat pochodzi


Bierzmowanie 2022 rok

Sakrament Bierzmowania odbędzie się w przyszłym roku(2022 r.) w parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni. Kandydaci (obecnie uczennice i uczniowie klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej) przyjmą ten sakrament razem z kandydatami z parafii św. Kazimierza. Termin Sakramentu Bierzmowania: wtorek, 17 maja 2022 roku, godz. 17.00


Bierzmowanie 2023 rok

Obecnie mamy zgłoszonych 15 uczennic i uczniów klas ósmych, którzy zgłosili chęć przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2023 roku. Zostały rozdane deklaracje, które zostaną wypełnione i podpisane przez młodzież i ich rodziców.


Teksty nowego Obrzędu Sakramentu Bierzmowania

Sakrament-bierzmowania-w-trakcie-Mszy-Św.-wydanie-trzecie-2019