+ Bożena BAŁAŻYK

  • Od Elżbiety i Sławomira Bałażyk z rodziną: 02.08.2020 r., godz. 11.00

  • Od Marii Woś z rodziną: 15.08.2020 r., godz. 11.00

  • Od kuzyna Józefa Buśki z rodziną: 05.09.2020 r., godz. 18.00

  • Od rodziny Buśków z Sokolnik: 03.10.2020 r., godz. 17.00

  • Od brata Andrzeja z rodziną z Bielska Białej: 31.10.2020 r., godz. 17.00

  • Od brata Andrzeja z rodziną ze Swarzędza: 14.11.2020 r., godz. 17.00