Dzień diadków i osób starszych; wkrótce

Archidiecezja Katowicka - Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Dziadków  i Osób Starszych

„W czasie starości nie opuszczaj mnie” (por. Ps 71, 9)

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez Franciszka w styczniu 2021 roku. Jest obchodzony w czwartą niedzielę lipca, a więc w okolicach wspomnienia św. Joachima i Anny. W tym roku wypada 28 lipca.

„Nawet wtedy, gdy wiek postępuje, a siły słabną, gdy włosy siwieją, a rola społeczna maleje, gdy życie staje się mniej produktywne i może się wydawać bezużyteczne”, Bóg trwa przy nas, bo On nie odrzuca żadnego kamienia – napisał Papież w orędziu na IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który w tym roku będziemy obchodzić 28 lipca.

Tydzień św. Krzysztofa

lipiec 2024 – Parafia Strażów

W dniach 21-28 lipca 2024 będzie obchodzony 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. 

Września: Rondo im. ks. Jana Szlachty

Rada Miejska we Wrześni na sesji 24 czerwca br. podjęła uchwałę o nadaniu imienia ks. Jana Szlachty, dziekana wrzesińskiego, rondu położonemu w historycznej część miasta, przy pomniku Dzieci Wrzesińskich. Jest to kolejny etap realizacji projektu Wiara i Pamięć, mającego na celu upamiętnienie ofiar wojny.

Uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, pod opieką nauczycieli, przy współpracy z Muzeum Dzieci Wrzesińskich, prowadzą pracę badawczą nad upamiętnieniem postaci ks. Jana Szlachty. W przygotowaniu jest książka i film o wrzesińskim dziekanie męczenniku – przyjacielu i wychowawcy młodzieży.

Ks. Jan Szlachta urodził się w 1879 roku w Jankowie Zaleśnym. Wraz z braćmi Hlondami wstąpił do zgromadzenia Salezjanów w Turynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1903 roku w Trydencie. Następnie na 10 lat został skierowany do posługi wychowawcy młodzieży w internacie w Gorizia we Włoszech. W 1919 roku opuścił zgromadzenie i wstąpił w szeregi duchowieństwa Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W latach 1921-1929 posługiwał jako prefekt w Gimnazjum Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, jednocześnie będąc kapelanem sióstr Elżbietanek i rezydentem w Parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. W 1929 roku został mianowany proboszczem w Niechanowie, a od 1934 roku dziekanem dekanatu wrzesińskiego. W tym czasie był także spowiednikiem i kierownikiem duchowym Prymasa Hlonda. Szczególnym jego zamiłowaniem była troska o młodzież, której na każdym etapie posługi kapłańskiej poświęcał najwięcej czasu, zakładając wiele stowarzyszeń. Aresztowany 26 sierpnia 1940 r. i uwieziony w KL Dachau. Według spisanych świadectw kapłanów, którzy przeżyli obóz, ks. Jan Szlachta był szczególnie dręczony z powodu podeszłego wieku lecz pozostawał wsparciem dla młodszych księży. Ks. Henryk Malak opisujący śmierć ks. Szlachty, wspomina: „dziś umarł ks. Szlachta – cudna postać”. Zginął 11 września 1941 roku.

16 Niedziela Zwykła: 21/07/2024

 


16 Niedziela Zwykła w Polskiej Parafii w Londynie

W pierwszym czytaniu będziemy świadkami wydarzenia, w którym Jeremiasz gani postępowanie złych pasterzy. Zamiast paść owce, oni rozproszyli je i doprowadzili do zguby.

Święty Paweł w drugim czytaniu przedstawia Chrystusa, który jednoczy wszystko to co zostało rozdzielone przez zło. Chrystus przychodzi na ziemię dać pokój, pokój tym, którzy są blisko lub daleko, czyli całej ludzkości.

Ewangelia dziś streszcza nam działalność Jezusa – dobrego pasterza. Chrystus podkreśla, że skuteczne apostolstwo nie jest możliwe bez chwil wytchnienia obok Pasterza. Tylko przy nim można nabrać sił fizycznych i duchowych, które są niezbędne w drodze do nieba.

Wsłuchajmy się w skupieniu w słowa samego Boga.

Papież ogłosił bullę zwołującą Jubileusz Zwyczajny Roku 2025

Umorzenie długów krajów najuboższych, ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym zniesienie kary śmierci, wartość spowiedzi, przyjmowanie migrantów, ochrona środowiska, ekumenizm i rola dyplomacji w osiągnięciu pokoju – to niektóre z tematów poruszanych w bulli jubileuszowej zwołującej Rok Święty 2025. Nosi ona tytuł „Spes non confundit” (nadzieja zawieść nie może). Papież ogłosił bullę podczas Nieszporów 9 maja w Bazylice św. Piotra.

Wyjaśniamy - Co będzie się działo w Rzymie w 2025? (to nie ŚDM!) - EWTN  Polska