NIEDZIELA PALMOWA_05/IV/20

Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniające przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Męki Pańskiej. Niedziela Palmowa jest, oczywiście, świętem ruchomym ze względu na powiązanie z Wielkanocą. Święto to jest obchodzone w Polsce od czasów średniowiecza.

Tradycja obchodów Niedzieli Palmowej w Polsce

Według tradycji katolickiej w dniu tym wierni przynoszą do kościołów palmy wielkanocne tradycyjne przygotowywane z gałązek wierzby (choć może być również pleciona z suszonych traw i kwiatów) symbolizującej zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Palmy są często przyozdabiane m.in. kwiatami i wstążkami. Podczas mszy dokonywany jest obrzęd poświęcenia przyniesionych przez wiernych palem.

UWAGA! ŚWIĘCENIE PALM I PROCESJI Z PALMAMI NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Z ostatniej chwili

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu się dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W związku z takim zarządzeniem, bardzo proszę, aby na Mszę św. przybyła delegacja z rodziny zamawiającej intencję w liczbie co najwyżej 5 osób. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie poniesieniem odpowiedzialności.

Bardzo proszę o uszanowanie nowych, zaostrzonych norm, które zostały wprowadzone.

Proboszcz

Oddajmy się w opiekę Panu!

Kuszenie Jezusa zapowiada doświadczenia, jakim będzie poddana nasza wiara.

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: “Tyś nadzieja moja”,
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych,
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słysz, co pan mówi: “Ten to Mnie miłuje
I ze Mną sobie szczerze postępuje,
I Ja go także w jego każdą trwogę
I nie zapomnę. I owszem, wspomogę.

Pieśń Kto się w opiekę odda Panu swemu, ściśle rzecz ujmując jest częścią Psałterza Dawidowego autorstwa Jana Kochanowskiego. Jest to Psalm 91. Kompozytorem muzyki jest natomiast Wacław Gieburowski.

Psalm ten jest wyrazem ufności w Bożą pomoc wobec przeciwności. Autor, by ukazać Bożą opiekę posługuje się obrazem ptaka chroniącego pod skrzydłami swoje pisklęta i tarczy obronnej. Tak wiec Bóg opiekuje się tymi, którzy powierzą Mu swoje życie. Ten, kto zaufa Bogu może być pewny Jego opieki.

Ale lekturę tej pieśni możemy pogłębić o tajemnicę Chrystusa. Słowami tego psalmu Jezus był kuszony przez szatana (por. Mt 4). Szatan skończył jednak cytować psalm przed trzynastym wersetem, który mówi o zwycięstwie Boga nad nim. Obrazem szatana jest tutaj wąż, żmija, lew i smok.

Kuszenie Jezusa zapowiada doświadczenia, jakim będzie poddana nasza wiara. Ale Ci, którzy powierzają się Bogu mogą liczyć na taką samą opiekę, jak Jezus. Jezus ufa Ojcu, a Ojciec Go strzeże. Tak tez będzie ze wszystkimi, którzy Mu ufają.

Ważne komunikaty

UWAGA! W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMII ORAZ W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIA WŁADZ PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH WSZELKIE SPOTKANIA W GRUPACH DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ  ORAZ Z ICH RODZICAMI ZOSTAJĄ ZAWIESZONE, AŻ DO ODWOŁANIA. PROBOSZCZ


UWAGA! W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMII ORAZ W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIA WŁADZ PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH WSZELKIE SPOTKANIA W GRUPACH MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  ORAZ Z ICH RODZICAMI ZOSTAJĄ ZAWIESZONE, AŻ DO ODWOŁANIA. PROBOSZCZ


Z rozporządzenia Ks. Prymasa:

Bierzmowanie i I Komunia Święta

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Jak długo szkoły pozostaną zamknięte, a dzieci będą musiały przeby-wać w domach, nie będą dla nich organizowane żadne zajęcia w parafiach.

2. Dopiero po zmianie decyzji władz państwowych będzie możliwe podanie dal-szych wskazań co do organizowania I Komunii Świętej i Bierzmowania.