XXVI Niedziela Zwykła 27/09/2020

 

Przynależność do Królestwa Bożego opiera się nie ma deklaracji ustnej, ale na wierze i pełnym dobrej woli zaufaniu Chrystusowi. Dumni faryzeusze mię przyjęli nauki Chrystusa, lecz przyjęli ją pokorni celnicy i grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i obdarza życiem tych, co uznając swe winy odnajdują do Niego drogę — poucza prorok Ezechiel. Drogę pokory, która prowadzi do zwycięstwa, ukazał nam Chrystus — wyniszczony i zmartwychwstały.