Sierpień to nie miesiąc trzeźwości, lecz miesiąc abstynencji

– Mówi się, że sierpień to „miesiąc trzeźwości”. Nieprawda, miesiącami trzeźwości są wszystkie miesiące roku. Natomiast Episkopat podkreśla, że jest to „miesiąc abstynencji”. Trzeźwość musimy zachować zawsze, bo upicie się jest grzechem. Natomiast w sierpniu Episkopat zachęca, byśmy podejmowali decyzję niepicia alkoholu, niekupowania i nieczęstowania nim – przypomina ks. kan. Zbigniew Kaniecki, konsultor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, duszpasterz trzeźwości w diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka.
– Historia pokazuje, że najskuteczniejszą formą apostolstwa trzeźwości jest podejmowanie decyzji niespożywania alkoholu, niekupowania i nieczęstowania nim. Spotykamy się z zarzutami, że Kościół chce zabrać radość życia, bo w sierpniu zakazuje picia. Ludzie jakby nie rozumieli, że alkohol nie daje radości życia, lecz właśnie ją zabiera, przecież dobrze wiemy, jak nadużywanie alkoholu wpływa na nasze rodziny, jakie przynosi nieszczęścia i tragedie.

Hasło, które zaproponował Episkopat brzmi: „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”. Biskupi wybrali miesiąc sierpień, aby uszanować ofiarą niespożywania alkoholu wielkie historyczne rocznice, jak cud nad Wisłą czy Powstanie Warszawskie, gdy rodacy oddawali życie za naszą wolność. Także sierpniowe Maryjne święta: Wniebowzięcia – 15 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Królowej – 22 sierpnia i Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia można by w ten sposób uczcić.

– Ważne żebyśmy w sierpniu chcieli powtrzymać się od alkoholu, a nie, że musimy. Kościół nie zmusza, tylko zachęca. W Polsce istnieje natomiast inny przymus: nieodmawiania na zaproszenie wypicia. Dlatego chodzi nam o kształtowanie takich postaw, żeby można było odmówić alkoholu bez obawy, że się kogoś obrazi.

– Dobrze by było, gdyby choć raz w miesiącu była także modlitwa o cnotę trzeźwości. Gdybyśmy się modlili o trzeźwość, to nasza Ojczyzna wyglądałaby inaczej.


Apel Zespołu KEP ds. AT iOU na sierpień 2021 miesiąc abstynencji

Pielgrzymowanie na Jasną Górę; A.D.2021

Skosztujcie i zobaczcie!
czyli PPAG 2021

Słowa Psalmu 34 Kościół odnosi do Eucharystii widząc w nich zachętę – zaproszenie do coraz pełniejszego poznawania Boga i Jego łaski oraz budowania z Nim relacji poprzez Eucharystię.

Skosztujcie i zobaczcie. Doświadczyć Boga, doświadczyć Jego łaski i Jego działania, to pragnienie każdego człowieka – pielgrzyma zmierzającego do domu Boga – do wieczności.

Skosztujcie i zobaczcie. Wydaje się, że słów tych nie da się odczytać inaczej jak właśnie jako zaproszenie do poznawania (także intelektualnego) Boga i sakramentów, w których do nas przychodzi, szczególnie zaś Eucharystii. Pragniemy zatem w czasie tegorocznej PPAG poznawać Eucharystię. Poznawać bogactwo znaków i słów a w nich samego Boga.