28 Niedziela Zwykła; 09/10/2022

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C - biblia.wiara.pl

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do wdzięczności. Tak wiele Bóg nam daje, a tak mało jest tych, którzy to dostrzegają i dziękują. Słuchając słowa Bożego przyjmij postawę Samarytanina, który otrzymał dar i wrócił do Chrystusa, by mu podziękować.