Dzień diadków i osób starszych; wkrótce

Archidiecezja Katowicka - Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Dziadków  i Osób Starszych

„W czasie starości nie opuszczaj mnie” (por. Ps 71, 9)

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez Franciszka w styczniu 2021 roku. Jest obchodzony w czwartą niedzielę lipca, a więc w okolicach wspomnienia św. Joachima i Anny. W tym roku wypada 28 lipca.

„Nawet wtedy, gdy wiek postępuje, a siły słabną, gdy włosy siwieją, a rola społeczna maleje, gdy życie staje się mniej produktywne i może się wydawać bezużyteczne”, Bóg trwa przy nas, bo On nie odrzuca żadnego kamienia – napisał Papież w orędziu na IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który w tym roku będziemy obchodzić 28 lipca.

Tydzień św. Krzysztofa

lipiec 2024 – Parafia Strażów

W dniach 21-28 lipca 2024 będzie obchodzony 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. 

Września: Rondo im. ks. Jana Szlachty

Rada Miejska we Wrześni na sesji 24 czerwca br. podjęła uchwałę o nadaniu imienia ks. Jana Szlachty, dziekana wrzesińskiego, rondu położonemu w historycznej część miasta, przy pomniku Dzieci Wrzesińskich. Jest to kolejny etap realizacji projektu Wiara i Pamięć, mającego na celu upamiętnienie ofiar wojny.

Uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, pod opieką nauczycieli, przy współpracy z Muzeum Dzieci Wrzesińskich, prowadzą pracę badawczą nad upamiętnieniem postaci ks. Jana Szlachty. W przygotowaniu jest książka i film o wrzesińskim dziekanie męczenniku – przyjacielu i wychowawcy młodzieży.

Ks. Jan Szlachta urodził się w 1879 roku w Jankowie Zaleśnym. Wraz z braćmi Hlondami wstąpił do zgromadzenia Salezjanów w Turynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1903 roku w Trydencie. Następnie na 10 lat został skierowany do posługi wychowawcy młodzieży w internacie w Gorizia we Włoszech. W 1919 roku opuścił zgromadzenie i wstąpił w szeregi duchowieństwa Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W latach 1921-1929 posługiwał jako prefekt w Gimnazjum Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, jednocześnie będąc kapelanem sióstr Elżbietanek i rezydentem w Parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. W 1929 roku został mianowany proboszczem w Niechanowie, a od 1934 roku dziekanem dekanatu wrzesińskiego. W tym czasie był także spowiednikiem i kierownikiem duchowym Prymasa Hlonda. Szczególnym jego zamiłowaniem była troska o młodzież, której na każdym etapie posługi kapłańskiej poświęcał najwięcej czasu, zakładając wiele stowarzyszeń. Aresztowany 26 sierpnia 1940 r. i uwieziony w KL Dachau. Według spisanych świadectw kapłanów, którzy przeżyli obóz, ks. Jan Szlachta był szczególnie dręczony z powodu podeszłego wieku lecz pozostawał wsparciem dla młodszych księży. Ks. Henryk Malak opisujący śmierć ks. Szlachty, wspomina: „dziś umarł ks. Szlachta – cudna postać”. Zginął 11 września 1941 roku.