+ Ireneusz KNASIEWICZ

 • Od żony z dziećmi: 27.03.2021 r., godz. 18.00

 • Od teściów: Zbigniewa i Lidii z Miłosławia: 19.04.2021 r., godz. 18.00

 • Od Małgorzaty i Bronisława Bartkowiaków z rodziną: 28.04.2021 r., godz. 18.00

 • Od mamy, brata Eugeniusza i siostry Hanny z rodzinami: 17.05.2021 r., godz. 18.00

 • Od Sabiny Mikołajczak; rodziny Rewersów i Waszak: 31.05.2021 r., godz. 18.00

 • Od rodziny Makowskich z Wrześni: 14.06.2021 r., godz. 18.00

 • Od koleżanki Alicji z mężem: 24.06.2021 r., godz. 18.00

 • Od Sylwii i Tomka Biernaczyk z rodziną: 08.07.2021 r., godz. 18.00

 • Od Eli i Michała Andrzejewskich z Kaczanowa: 30.07.2021 r., godz. 18.00

 • Od sąsiadów Michalaków i Powałowskiej: 11.08.2021 r., godz. 18.00

 • Od sąsiadów Miczyńskich i Woźniaków: 26.08.2021 r., godz. 18.00

 • Od pracowników firmy RICOU ze Starczanowa: 16.09.2021 r., godz. 18.00

 • Od koleżanek i kolegów z pracy: córki Karoliny z firmy SCHNELLECKE: 08.10.2021 r., godz. 17.00

 • Od Luizy, Jacka i Klaudiusza Pilc: 16.10.2021 r., godz. 17.00

 • Od Marleny i Karola: 05.11.2021 r., godz. 17.00

 • Od sąsiadów Marciniaków: 19.11.2021 r., godz. 17.00

 • Od Sebastiana Nowaka z braćmi i rodzicami: 05.12.2021 r., godz. 11.00