+ Janina KOZŁOWSKA

  • Od Stefana i Anny Jędraszaków z rodziną: 23.10.2019 r., godz. 17.00

  • Od chrześniaka Dariusza z rodziną: 02.11.2019 r., godz. 10.00