+ Bogusław PASTERNAK

  • Od Elżbiety Wrzaskowskiej z rodziną: 13.08.2020 r. godz. 18.00

  • Od chrześniaczki Magdaleny i Mikołaja: 26.08.2020 r. godz. 18.00