+ Bogusław PASTERNAK

  • Od Reginy i Ryszarda Bobrowskich: 25.05.2020 r. godz. 18.00

  • Od rodziny Antkowiaków i Bartkowiaków: 17.06.2020 r. godz. 18.00

  • Od Bolesławy Samelak z rodziną: 30.06.2020 r. godz. 18.00

  • Od Justyny i Łukasza wraz z rodzicami z Osowa: 17.07.2020 r. godz. 18.00

  • Od sąsiadów: Ireny Lepczyńskiej z rodziną, Mirosławy Przybylskiej z rodziną i Bożeny Cumki: 31.07.2020 r. godz. 18.00

  • Od Elżbiety Wrzaskowskiej z rodziną: 13.08.2020 r. godz. 18.00

  • Od chrześniaczki Magdaleny i Mikołaja: 26.08.2020 r. godz. 18.00