Pierwsza Komunia Święta


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA NA PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 ROKU. 


Informuję, że jeśli dziecko jest ochrzczone w innej parafii, bądź mieszka w innej parafii należy przedstawić osobie przygotowującej – pani katechetce 

  • metrykę chrztu dziecka
  • zgodę proboszcza parafii,  z której dziecko pochodzi