Pierwsza Komunia Święta


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W 2022 ROKU ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ,                 29 MAJA O GODZ. 11.00. 


Informuję, że jeśli dziecko jest ochrzczone w innej parafii, bądź mieszka w innej parafii należy przedstawić osobie przygotowującej – pani katechetce 

  • metrykę chrztu dziecka
  • zgodę proboszcza parafii,  z której dziecko pochodzi

W przyszłą Niedzielę, 5 grudnia 2021 roku, na Mszy św. o godz. 11.00, dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej, zostaną poświęcone medaliki, a po niej będzie spotkanie. Serdecznie zapraszam na nie dzieci z rodzicami.


Modlitwa: Pobłogosław, Panie Boże, te medaliki i spraw, aby każdy, kto będzie pobożnie je nosił, składał swoim życiem świadectwo wiary. Niech będzie wierny przykazaniom, niech swoje myśli kieruje ku Tobie, a w wieczności niech się cieszy oglądaniem Ciebie razem z Maryją i wszystkimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.