Komunia Święta 2021/2020/


Prawdopodobnie nie uda się dotrzymać ustalonego na 31 maja 2020 roku, terminu Pierwszej Komunii Świętej. Dlatego, po zebraniu opinii i wsłuchaniu się w głos rodziców tych 22 dzieci przygotowujących się do tej uroczystości oraz szanując wybór większości, a także konsultując się z panią katechetką Anną informuję, że PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA NA PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 ROKU. 


UWAGA! W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMII ORAZ W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIA WŁADZ PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH WSZELKIE SPOTKANIA W GRUPACH DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ  ORAZ Z ICH RODZICAMI ZOSTAJĄ ZAWIESZONE, AŻ DO ODWOŁANIA. 


Informuję, że jeśli dziecko jest ochrzczone w innej parafii, bądź mieszka w innej parafii należy przedstawić osobie przygotowującej – pani katechetce 

  • metrykę chrztu dziecka
  • zgodę proboszcza parafii,  z której dziecko pochodzi