+ Maria ADAMCZYK

  • Od Sławomira i Małgorzaty Wojciechowskich; 22.09.2023 r., godz.18.00

  • Od rodziny Andrzejewskich: 02.10.2023 r., godz.17.00

  • Od brata Andrzeja z żoną: 15.10.2023 r., godz.9.00

  • Od firmy ROLMUS: 27.10.2023 r., godz.17.00

  • Od sąsiadów Rychlików: 08.11.2023 r., godz.17.00

  • Od rodziny Pielaków i Macieja Kubiaka: 17.11.2023 r., godz.17.00

  • Od córki Joanny, synów Łukasza i Jarosława z rodzinami: 03.12.2023 r., godz.09.00

  • Od rodziny Wojciechowskich: 08.12.2023 r., godz.17.00

  • Od Elżbiety i Franciszka Wałęsów z Weroniką: 22.12.2023 r., godz.17.00

  • Od Gotowskich i Możejków z rodzinami: 31.12.2023 r., godz.9.00