Matki Różańcowe

różaniec

Różaniec i obietnice Matki Bożej

Pamiętajmy, że różaniec – jak to napisał św. o. Maksymilian Maria Kolbe – jest  „strzelaniem do szatana”. Z różańcem są też związane obietnice Matki Bożej dane błogosławionemu Alanowi de la Roche. Obietnice mówią  o skutkach duchowych dla wszystkich tych, którzy rozważają tajemnice Pisma Świętego opisane w modlitwie różańcowej.

Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych – bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:

 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11.  O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
 12.  Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13.  Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

Strony różańcowe:

Szczęść Boże

Chciałbym przekazać Czcigodnym Księżom Proboszczom, parafialnym opiekunom Żywego Różańca, kilka informacji dotyczących ŻYWEGO RÓŻAŃCA i proszę o przekazanie ich Różom Różańcowym
w Parafiach.

1/ W dniach 23 – 26 lipca 2020r. w Gietrzwałdzie odbędą się Rekolekcje Różańcowe dla członków
Żywego Różańca. Program w załączniku.

2/ Materiały na spotkanie lipcowe z członkami Żywego Różańca na stronie Internetowej:

3/ W dniu 10 października 2020r. planowany jest DZIEŃ SKUPIENIA Stowarzyszenia „ŻYWY RÓŻANIEC” Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Spotkanie odbędzie się w 4 Rejonach Archidiecezji.

Godzina: 9.30 – 13.00

GNIEZNO – Parafia bł. Jolenty, ul. Wierzbiczany 10 – ks. Tomasz Krawczyk, tel. 600 472 603

MARKOWICE – Sanktuarium Maryjne – ks. dr Rafał Białek, tel. 52 318 17 67

WĄGROWIEC – Klasztor, Ojcowie Paulini – o. Józef Stępień, tel. 505 232 228

BIECHOWO – Klasztor, Ojcowie Paulini – o. Bogdan Waliczek, tel. 61 438 28 87

Rekolekcje_Różańcowe_Gietrzwałd_2020r.