+ Mieczysław BARTKOWIAK

  • Od córki Iwony z rodziną: 17.11.2019, godz. 17.00

  • Od bratowej Jolanty Bartkowiak i bratanka Jarosława Bartkowiaka z rodziną: 26.10.2019, godz. 17.00

  • Od Wandy i Stanisława Głowskich: 24.11.2019, godz. 11.00

  • Od Konrada Bartkowiaka z rodziną: 25.12.2019, godz. 11.00

  • Od Rafała z Renatą i dziećmi: 26.12.2019, godz. 09.00