+ Mieczysław MICHALSKI

  • Od Aliny i Marcina z rodziną: 08.03.2024 r., godz.17.00

  • Od kuzynostwa Korczów z Kaczanowa: 12.04.2024 r., godz.18.00