Wsparcie dla parafii

Szanowni Parafianie i Darczyńcy, każde dobro, które wyraża się w ofiarowanych przez Was datkach dla naszej parafii, powróci do Was zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze” (Łk 6, 38).
________________________________________
Ofiary można składać osobiście, albo też wpłacać na konto parafialne: PKO BP nr konta: 12 1020 4115 0000 9102 0172 8641, a także przez panel płatniczy, który jest umieszczony na parafialnej stronie internetowej.
________________________________________
P. s. Przypominam też o prolongatach za groby na naszym cmentarzu( rok 2001 i wcześniejsze). Parafia utrzymuje z nich cmentarz, czyli reguluje opłaty za wywóz śmieci z cmentarza, opłaca rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę na cmentarzu.