+ Rafał POLUS

  • Od Jadwigi i Jerzego Osajdów: 07.10.2022 r., godz. 17.00

  • Od cioci Urszuli i kuzynostwa z rodzinami: 23.10.2022 r., godz. 09.00

  • Od rodzin Antkowiaków i Wawerczyków: 04.11.2022 r., godz. 17.00

  • Od rodziców: 24.11. 2022 r., godz. 18.00

  • Od wuja Zbigniewa: 27.11.2022 r., godz. 09.00

  • Od matki chrzestnej z rodziną: 11.12.2022 r., godz. 11.00

  • Od kuzyna Sebastiana z żoną: 17.12.2022 r., godz. 17.00

  • Od kuzynki Violetty Rzepki z rodziną: 30.12.2022 r., godz. 17.00

  • Od Adama i Anny Wietrzyńskich z rodziną: 06.01.2023 r., godz. 11.00

  • Od wuja Henryka Polusa z żoną i od kuzynki Ani Kaczmarek z mężem i dziećmi: 11.02.2023 r., godz. 17.00