Sakramenty i sakramentalia

CHRZEST ŚWIĘTY

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka
 • ewentualna zgoda proboszcza , jeżeli dziecko jest z innej parafii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki również cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto kontrakt cywilny

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • termin Mszy św. pogrzebowej ustalony zostaje, gdy już znamy termin pogrzebu