+ Sonia JUSZCZAK

  • Od Emilii i Grzegorza; Kingi z rodziną i Pauliny z rodziną: 29.05.2020 r., godz. 18.00

  • Od koleżanek i kolegów z klasy, ze szkoły podstawowej: 26.06.2020 r, godz. 18.00

  • Od rodziny Rogowiczów; Sylwii, Przemysława, Iwony i Łukasza z rodzinami: 12.06. 2020r., godz. 18.00