+ Teresa KLESZCZYŃSKA

 • Od Józefa i Krystyny Michalaków: 12.10.2022 r., godz.17.00

 • Od wnuków i prawnuków: 16.10.2022 r., godz.09.00

 • Od Anny i Jacka Stróżczyk z synem: 18.10.2022 r., godz.08.30

 • od Gotowskich i Możejków

 • Od Danuty Lisiak

 • Od rodziny Kamińskich

 • Od Sąsiadów Urbaniaków i Jackowskich

 • Od pani Boguszowej z synem

 • Od chrześniaczki Danuty z braćmi

 • Od zakładu pogrzebowego Soli Deo z Wrześni

 • Od Janiny Kleszczyńskiej, Beaty Weżniejewskiej z rodziną, Rafała Kleszczyńskiego z rodziną

 • Od sąsiadów Maleszków