+ Wanda GŁOWSKA

 • Od synowej Doroty z Oliwią, Rozalią z mężem oraz Szymona i Dawida z rodzinami: 30.01.2022 r., godz.09.00

 • Od Eweliny Rogowicz z rodziną: 04.02.2022 r., godz.17.00

 • Od Teresy i Zdzisławy Pastuch i od rodzin Wojcińskich: 12.02.2022 r., godz.17.00

 • Od córki Marioli z mężem i synem Gracjanem: 26.02.2022 r., godz.11.00

 • Od Czesławy Sudoł: 11.03.2022 r., godz.17.00

 • Od siostry Ireny oraz Arlety i Roberta z rodzinami: 19.03.2022 r., godz.17.00

 • Od rodziny Kuras z Tonowa: 25.03.2022 r., godz.17.00

 • Od siostry Elżbiety z dziećmi i rodzinami: 03.04.2022 r., godz.11.00

 • Od Mirosławy, Beaty, Katarzyny i Krzysztofa z rodzinami: 08.04.2022 r., godz.17.00

 • Od rodziny Gabruk: 18.04.2022 r., godz.09.00

 • Od Waldemara i Barbary Bartkowiaków: 24.04.2022 r., godz.11.00

 • Od Joanny Szymańskiej z rodziną: 02.05.2022 r., godz.18.00

 • Od Maciejewskich z Szelejewa: 13.05.2022 r., godz.18.00

 • Od Doroty i Mirosława Szajdów: 21.05.2022 r., godz.18.00

 • Od Możejków z Ruchocina: 29.05.2022 r., godz.09.00

 • Od sołtysa i rady sołeckiej z Bierzglinka: 03.06.2022 r., godz.18.00

 • Od Ireny, Eugenii i Anny Kusej: 10.06.2022 r., godz.18.00

 • Od kuzynostwa z Katowic: Basi, Jurka i Teresy z rodzinami: 16.06.2022 r., godz.11.00

 • Od rodziny Paluch: 23.06.2022 r., godz.18.00

 • Od rodzeństwa Dembowskich z Szelejewa: 26.06.2022 r., godz.09.00

 • Od Stanisława i Ewy Szymańskich: 29.06.2022 r., godz.18.00