POPOŁUDNIE CHWAŁY


14 kwietnia 2019 o godz 12:00 przy inicjatywie i wsparciu ks. proboszcza Piotra Nowaka przeżywaliśmy w naszej parafii Wielkopostne Popołudnie Chwały. Hasło przewodnie spotkania brzmiało ,, Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”. Była to doskonała okazja, aby móc zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności i jak najlepiej przygotować serca i umysły na Zmartwychwstanie Pańskie. Podczas tego wyjątkowego popołudnia wszyscy przypomnieliśmy sobie, czym są Uczynki Miłosierdzia i jak możemy je realizować w dzisiejszym zabieganym świecie. Pomoc w potrzebie, pokrzepienie dobrym słowem czy modlitwa za żywych i umarłych to wszystko przybliża nas do Pana Boga i prostuje drogę ku zbawieniu. Naszym rozważaniom towarzyszyły pieśni i piosenki wielkopostne wykonywane przez parafialną scholę św. Marcina. Oddaliśmy chwałę Bogu i umocnieni wiarą i mocą Chrystusa pełni nadziei z uśmiechem na twarzy powróciliśmy do naszych domów. Mamy nadzieję, że usłyszane słowa zakorzenią się w naszych sercach i zaowocują wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem i pomocą. Popołudnie chwały to jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w naszej parafii, a zachęceni licznym i aktywnym w nim udziałem parafian, zabieramy się do pracy, stroimy gitary i uczymy się nowych pieśni, bowiem po Południu Chwały, czas na Wieczór Chwały. Już dzisiaj, schola św. Marcina wraz panią opiekun Martyną serdecznie zaprasza, jednocześnie dziękując za przybycie na niedzielne wydarzenie i nieocenioną pomoc naszego Księdza Proboszcza Piotra Nowaka.

Martyna Dudek-Rychlik